Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

ĐIỂM DANH SINH VIÊN


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

ĐIỂM DANH SINH VIÊN

Họ Tên Ngày Sinh Điểm Danh
Nguyen 11/12/1990
Nguyễn Văn B 10/12/1990
qưeqw 10/10/1998
ád 10/20/1987
Nguyen văn A 5/10/1987

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;