Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

ĐIỂM DANH SINH VIÊN


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

ĐIỂM DANH SINH VIÊN

Họ va Tên Điểm Danh
Lưu Ngọc Chuẩn
Lê Hữu Đạt
Lê Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Phan Hào
Nguyễn Tấn Hiệp
Ninh Hoàng Gia Khiêm
Trần Văn Toàn
Ngụy Tuấn
Lượng Thành Vọng
Bùi Trung Hưng
Hoàng Minh Tâm
Dương Quốc Bảo
Nguyễn Minh Hiếu
Tống Nhật Huy
Võ Minh Khải
Nguyễn Bảo Khang
Nguyễn Văn Kiên
Đàng Sĩ Luật
Phạm Thanh Minh
Huỳnh Phạm Minh Nhật
Phạm Tấn Phát
Nguyễn Đức Phú
Lê Nhựt Tân
Đàng Quốc Thái
Võ Ngọc Thắng
Lê Trương Minh Thao
Quảng Trọng Tình
Quảng Đại Vỹ
Võ Thanh Phương

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;