Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

ĐIỂM DANH SINH VIÊN


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

ĐIỂM DANH SINH VIÊN

Họ va Tên Điểm Danh
Hoàng Trung Nam
Trần Khánh Phiên
Nguyễn Duy Phước
Phạm Tấn Thành
Trượng Đình Thao
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Duy Đan
Nguyễn Huỳnh Đức Hậu
Lê Chí Khan
Thái Ngọc Đăng Khoa

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;