Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ” do Tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ) tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận vào ngày 17/3/2021


Người đăng bài viết: Admin

HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ” do Tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ) tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận vào ngày 17/3/2021 (Nguồn: Đài PT-TH tỉnh Ninh Thuận)

;