1 Mô tả nghề:
Nghề Điện công nghiệp là nghề thực hiện việc lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, mạng điện chiếu sáng, máy điện và thiết bị điện trong các xí nghiệp công nghiệp với các môi trường trong nhà, ngoài trời, mỏ, hầm lò trong điều kiện an toàn lao động.
2  Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ:
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các Công ty xây lắp công trình điện;
- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.
3. Chương trình đào tạo:
Mã MH, MĐ
 
Tên môn học, mô đun Thời gian
đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
 Giờ LT Giờ TH
I Các môn học chung     240 160 80
MH 01 Chính trị 1  I 60 45 15
MH 02 Pháp luật 1 I 15 12 3
MH 03 Giáo dục thể chất 1  I 30 3 27
MH 04 Giáo dục quốc phòng – an ninh 1  I 30 30 0
MH 05 Tin học 1 I 45 10 35
MH 06 Anh văn 1  I 60 60 0
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
    1020 335 685
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 1   75 15 60
MH 07 Mạch điện 1 I 15 0 15
MH 08 Điện tử cơ bản 1     I 60 15 45
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề     945 320 625
MĐ 09 Đo lường điện 1 II 30 15 15
MĐ 10 Điện tử công suất 1 II 45 15 30
MĐ 11 Thiết bị điện gia dụng 1 II 120 45 75
MĐ 12 Máy điện 2 1 II 60 15 45
MH 13 Cung cấp điện 1 I 30 15 15
MĐ 14 Trang bị điện 2 1 II 60 15 45
MĐ 15 Kỹ thuật cảm biến 1 II 60 45 15
MĐ 16 PLC cơ bản 1 II 75 15 60
MĐ 17 Truyền động điện 1 II 75 15 60
MĐ 18 PLC nâng cao 2 I 120 30 90
MĐ 19 Kỹ thuật lạnh 2 I 120 45 75
MĐ 20 Bảo vệ rơle 2 I 120 30 90
MĐ 21 Tổ chức sản xuất 2 I 30 20 10
  Tổng cộng:     1260 495 765
               


 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 83
  • Tháng hiện tại: 50760
  • Tổng lượt truy cập: 2400172