UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số..../2013 /QĐ-CĐN
 Ngày...... tháng.....năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)
_______­­­_________
 
Tên nghề:      Điện công nghiệp
Mã nghề:         50510320
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề (Liên thông)
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung cấp nghề
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 21
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
 1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể:
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 • Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
 • Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
 • Tổ chức sản xuất nhằm phục vụ cho việc tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân x­ưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng bảo trì, bảo dưỡng hoặc sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị  điện dân dụng và công nghiệp.
1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng
 • Chính trị, đạo đức:
 • Nhận thức
Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền.
 • Đạo đức - tác  phong
Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.
Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 • Thể chất - Quốc phòng.
 • Thể chất
Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế.
Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Quốc phòng
Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.
Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
 • Thời gian đào tạo: 1,5 năm
 • Thời gian học tập: 54 tuần
 • Thời gian thực học: 1260 h
 • Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi : 100 h; Trong đó thi tốt nghiệp: 29h
2.2. Phân bổ thời gian thực học:
 • Thời gian học các môn chung: 240 h
 • Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 1020 h
    + Thời gian học lý thuyết: 335 h;    + Thời gian học thực hành: 685 h
 1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề, thời gian và phân bổ thời gian; đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề :
3.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề :
Mã MH, MĐ
 
Tên môn học, mô đun Thời gian
đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
 Giờ LT Giờ TH
I Các môn học chung     240 160 80
MH 01 Chính trị 1  I 60 45 15
MH 02 Pháp luật 1 I 15 12 3
MH 03 Giáo dục thể chất 1  I 30 3 27
MH 04 Giáo dục quốc phòng – an ninh 1  I 30 30 0
MH 05 Tin học 1 I 45 10 35
MH 06 Anh văn 1  I 60 60 0
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
    1020 335 685
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 1   75 15 60
MH 07 Mạch điện 1 I 15 0 15
MH 08 Điện tử cơ bản 1     I 60 15 45
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề     945 320 625
MĐ 09 Đo lường điện 1 II 30 15 15
MĐ 10 Điện tử công suất 1 II 45 15 30
MĐ 11 Thiết bị điện gia dụng 1 II 120 45 75
MĐ 12 Máy điện 2 1 II 60 15 45
MH 13 Cung cấp điện 1 I 30 15 15
MĐ 14 Trang bị điện 2 1 II 60 15 45
MĐ 15 Kỹ thuật cảm biến 1 II 60 45 15
MĐ 16 PLC cơ bản 1 II 75 15 60
MĐ 17 Truyền động điện 1 II 75 15 60
MĐ 18 PLC nâng cao 2 I 120 30 90
MĐ 19 Kỹ thuật lạnh 2 I 120 45 75
MĐ 20 Bảo vệ rơle 2 I 120 30 90
MĐ 21 Tổ chức sản xuất 2 I 30 20 10
  Tổng cộng:     1260 495 765
               
3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề liên thông
(Nội dung và chi tiết được kèm theo tại phụ lục các MH/MĐ)
 
4. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp.
 1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.
  • Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành
  • Thời gian kiểm tra:       + Lý thuyết: Không quá 120 phút
+ Thực hành: Không quá 8 giờ
4.2  Thi tốt nghiệp.
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề    
 
 • Lý thuyết nghề
Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 180 phút
 
 • Thực hành nghề
Bài thi thực hành Không quá 24h
 
 • Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 24h

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ Nghề Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 13
 • Khách viếng thăm: 12
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 436
 • Tháng hiện tại: 10866
 • Tổng lượt truy cập: 2186473