1 Mô tả nghề:
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là nghề sản xuất ra các loại sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.
2  Cơ hội việc làm:
Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn lợ;  Kỹ thuật viên nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ; Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch; Kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
3. Chương trình đào tạo:
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó

thuyết
Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung/ đại cương 23 465 187 248 30
MH 01 Chính trị 5 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 2 30 22 6 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 36 3
MH 05 Tin học cơ bản 3 60 15 41 4
MH 06 Tiếng Anh A2 6 120 35 75 10
MĐ 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 14 1
II Các môn học, mô đun chuyên môn 116 2.335 778 1463 94
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 34 600 392 174 34
MH 08 Thủy sinh vật 5 90 56 29 5
MH 09 Ngư loại 5 90 56 29 5
MH 10 Công trình nuôi thuỷ sản 5 90 56 29 5
MH 11 Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản. 5 90 56 29 5
MH 12 Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản 5 90 56 29 5
MH 13 Bệnh động vật thuỷ sản 5 90 56 29 5
MH 14 sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2 30 28   2
MH 15 An toàn lao động 2 30 28   2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn. 82 1.735 386 1289 60
MĐ 16 Sản xuất giống cá biển 6 120 30 85 5
MĐ 17 Sản xuất giống hàu 6 125 30 90 5
MĐ 18 Sản xuất giống cá rô phi đơn tính 6 120 30 85 5
MĐ 19 Sản xuất giống tôm sú 6 120 30 85 5
MĐ 20 Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 6 120 30 85 5
MĐ 21 Nuôi cá lồng trên biển 6 120 30 85 5
MĐ 22 Nuôi cá trong ao nước lợ 6 120 30 85 5
  MĐ 23 Nuôi hàu thương phẩm 6 120 30 85 5
MĐ 24 Nuôi ốc hương thương phẩm 5 90 56 29 5
MĐ 25 Nuôi tôm sú thương phẩm 6 120 30 85 5
MĐ 26 Nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 6 120 30 85 5
MĐ 27 Nuôi cua biển 6 120 30 85 5
MĐ 28 Thực tập tốt nghiệp 11 320   320  
TỔNG 139 2.800 965 1.711 124
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 76
  • Tháng hiện tại: 50753
  • Tổng lượt truy cập: 2400165