1 Mô tả nghề:
“Kế toán doanh nghiệp” là nghề chuyên thực hiện công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp tư nhân và đơn vị sự nghiệp hành chính.
2  Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nghiệp vụ kế toán văn phòng. Cụ thể:
            - Kế toán văn phòng tại các văn phòng đại diện, chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp;
            - Kế toán bán hàng tại các đơn vị có hoạt động bán hàng trực tiếp;
            - Kế toán thuế tại các loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Kế toán các phần hành và kế toán tổng hợp tại các loại hình doanh ngiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Quản trị viên về giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ
            - Nhân viên ngân sách tại các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác như: Giao dịch viên tại các ngân hàng, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán
 

3. Nội dung chương trình
Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 23 465 187 248 30
MH 01 Chính trị 5 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 2 30 22 6 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 36 3
MH 05 Tin học cơ bản 3 60 15 41 4
MH 06 Tiếng Anh A2 6 120 35 75 10
MH 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 14 1
II Các môn học, mô đun đào tạo 90 1875 750 1046 79
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 25 450 255 173 22
MH 08 Quản trị doanh nghiệp 3 60 30 27 3
MH 09 Nguyên lý thống kê doanh nghiệp 3 60 30 27 3
MH 10 Soạn thảo văn bản 3 45 30 13 2
MH 11 Tài chính – tiền tệ 3 45 30 13 2
MH 12 Kinh tế vi mô 3 60 30 27 3
MH 13 Lý thuyết kế toán 4 75 45 26 4
MH 14 Kinh tế vĩ mô 3 60 30 27 3
MH 15 Marketing 3 45 30 13 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn 65 1425 495 873 57
MH 16 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
MH 17 Thuế 5 90 45 40 5
MĐ 18 Nghiệp vụ thanh toán 3 45 30 13 2
MH 19 Tài chính doanh nghiệp 1 3 60 30 27 3
MH 20 Tài chính doanh nghiệp 2 3 60 30 27 3
MH 21 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 60 30 27 3
MH22 Kế toán doanh nghiệp 1 6 120 60 56 4
MH23 Kế toán doanh nghiệp 2 6 150 30 115 5
MH 24 Kiểm toán 3 60 30 27 3
MH 25 Kế toán DN nhỏ và vừa - HTX 3 60 30 27 3
MH 26 Kế toán quản trị 3 60 30 27 3
MH 27 Kế toán thương mại dịch vụ 4 90 30 56 4
MĐ 28 Kế toán trong ĐV HCSN 6 120 60 56 4
MĐ 29 Hệ thống thông tin kế toán 4 90 30 58 2
MH 30 Thực hành kế toán Chứng từ - Sổ sách 2 60   58 2
MĐ 31 Thực hành kế toán máy 4 120   116 4
MH 32 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại 4 120   116 4
III  Thực tập tốt nghiệp 15 450 0 450 0
MH 33 Thực tập tốt nghiệp 15 450 0 450 0
  TỔNG CỘNG 128 2790 937 1744 109
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 302
  • Tháng hiện tại: 19401
  • Tổng lượt truy cập: 2248923