1 Mô tả nghề:
Nghề “Quản trị khách sạn” là nghề trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách sạn, bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách sạn; giám sát các hoạt động dịch vụ và bộ phận chức năng: lưu trú, ăn uống, dịch vụ khác, tài chính, bán hàng - tiếp thị, nhân sự - hành chính, kỹ thuật, an ninh - an toàn.                                           
2  Cơ hội việc làm:
Người làm nghề “Quản trị khách sạn” thường có thể đảm nhiệm được các vị trí: Trưởng các bộ phận, Quản lý khách sạn, Phó Giám đốc khách sạn, Giám đốc khách sạn, tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.
3. Chương trình đào tạo:

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 23 465 187 248 30
MH 01 Chính trị 5 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 2 30 22 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 75 36 36 3
MH 05 Tin học 3 60 15 41 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 35 75 10
MH 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 14 1
II Các môn học, mô đun chuyên môn 94 2010 754 1126 130
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 12 225 129 86 10
MH08 Tổng quan du lịch 2 45 30 13 2
MH09 Giao tiếp trong kinh doanh 2 45 25 18 2
MH10 Quản trị nhân sự - hành chính 2 45 17 26 2
MH11 Quản trị học 3 45 30 13 2
MH12 Quản lý chất lượng dịch vụ 3 45 27 16 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 82 1785 625 1040 120
MH13 Marketing du lịch 4 60 30 28 2
MH14 Tiếng Anh chuyên ngành 1 6 120 60 48 12
MH15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 4 90 40 42 8
MH16 Ngoại ngữ ( Tiếng Nga) 6 120 50 60 10
MĐ17 Nghiệp vụ lễ tân 1 3 90 20 65 5
MĐ18 Nghiệp vụ lễ tân 2 5 120 30 82 8
MĐ19 Nghiệp vụ lễ tân 3 3 90 20 65 5
MH20 Quản lý lễ tân 3 60 25 32 3
MH21 Quản lý tài chính nhà hàng -khách sạn 3 45 30 13 2
MH22 An ninh – an toàn trong khách sạn- nhà hàng 2 30 15 14 1
MH23 Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn 2 30 15 13 2
MĐ24 Nghiệp vụ buồng khách sạn 1 5 120 30 82 8
MĐ25 Nghiệp vụ buồng khách sạn 2 5 120 30 82 8
MH26 Quản lý buồng phòng 3 60 25 32 3
MH27 Văn hóa ẩm thực 2 45 30 13 2
MĐ28 Nghiệp vụ nhà hàng 1 5 120 30 80 10
MĐ29 Nghiệp vụ nhà hàng 2 5 120 30 80 10
MH30 Quản lý dịch vụ nhà hàng 3 60 30 27 3
MĐ31 Nghiệp vụ chế biến món ăn 5 120 30 80 10
MĐ32 Pha chế đồ uống (bartender) 3 60 20 37 3
MĐ33 Tổ chức sự kiện 3 60 20 37 3
MĐ34 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
III. Thực tập 10  320   320  
MĐ35 Thực tập 1  2 80   80  
MĐ36 Thực tập 2 8 240   240  
TỔNG CỘNG 127 2795 941 1694 160

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 3572
  • Tháng hiện tại: 82523
  • Tổng lượt truy cập: 2510275