UBNDTỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số …    /QĐ – CĐN, Ngày …… tháng…… năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)
____________________
 
 
Tên nghề: Chế biến thủy sản
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ  cấp
Đối tượng tuyển sinh:   Là người đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn tốt nghiệp từ tiểu học trở lên và sức khỏe phù hợp với nghề May công nghiệp.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Nhận dạng và gọi tên được các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt. Nêu được thành phần, tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết;
          + Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc bảo quản vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản sống, tươi;
          + Trình bày được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ sản như:  lạnh đông,  đồ hộp, khô,  nước mắm,.... Nêu  được nguyên tắc cấu tạo, thao tác cơ bản của một số máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản;
          + Trình bày được một số phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản.Trình bày được nguyên tắc vệ sinh công nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản và nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.
- Kỹ năng:
          + Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo chất lượng và kích cỡ. Thực hiện được các thao tác bảo quản và vận chuyển được nguyên liệu thuỷ sản tươi;
          + Thực hiện được các công đoạn trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản đông lạnh;
          + Thực hiện được nội qui an toàn lao động.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 tháng.
- Thời gian học tập:  12 tuần.
- Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ.
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 10 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khóa học: 5giờ).
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ;
         - Thời gian học lý thuyết: 40 giờ; Thời gian học thực hành: 260 giờ;
 
III. DANH MỤC MÔ ĐUN, MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
TT NỘI DUNG Thời gian (giờ)
TS LT TH KT
MĐ 1 An toàn lao động 10 9   1
MĐ 2 Vệ sinh đối với xí nghiệp chế biến thủy sản 40 20 19 1
MĐ 3 Công nghệ chế biến thủy sản đông lạnh 200 47 150 3
MĐ 4 Kiểm tra chất lượng thủy sản 50 10 39 1
TỔNG CỘNG 300 86 208 6
 
 
3.2. Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo
( Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
 1. Quy trình đào tạo:
          - Kế hoạch tuyển sinh: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhu cầu của người học và kết quả tuyển sinh đào tạo trong năm, trước ngày 31 tháng 10 hằng năm Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình độ sơ cấp cho năm sau gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục Dạy nghề.
          - Nhà trường ban hànhThông báo tuyển sinh: Chậm nhất 03 (ba) tháng trước khi tổ chức tuyển sinh, công bố công khai: chỉ tiêu tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh, khu vực tuyển sinh và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học; thời gian xét tuyển và căn cứ xét tuyển.
          - Sau khi hoàn thành công tác xét tuyển, Nhà trường ra quyết định thành lập lớp, tiến hành xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên và kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo, thi tốt nghiệp, cấp chứng chỉ cho lớp theo Quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ Sơ cấp.
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 486
  • Tháng hiện tại: 9807
  • Tổng lượt truy cập: 2329757