UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /           / QĐ- CĐN ngày     tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)

Tên nghề: Điện công nghiệp.
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: người có đủ sức khỏe tham gia học tập
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
 
1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :
            Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật công nghệ vào thực tế.
- Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 300h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 05 h Trong đó thi tốt nghiệp:
 
 
 
 
3. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ , THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO.
3.1. Danh mục  mô đun đào tạo.
 
Mã MH, MĐ
 
 
Tên môn học, môđun
Thời gian của                   môn học, môđun (Giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ LT Giờ TH
MH 01 An toàn điện. 20 15 5
MĐ 02 Điện cơ bản. 50 10 40
MĐ 03 Trang bị điên. 90 20 70
MĐ 04 Quấn dây và sữa chữa động cơ điện 1 pha và 3 pha. 140 30 110
  Cộng số giờ đào tạo nghề 300 75 225
 
 
3.2. Đề cương chi tiết chương trìnhmô đun đào tạo nghề
( Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
 
4. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
 
4.1. Kiểm tra kết thúc môn học
v Hình thức kiểm tra hết môn: 
- MH: Bài kiểm tra lý thuyết. - Thời gian kiểm tra  không quá 90 phút
- MĐ: bài tập thực hành.                   - Thời gian kiểm tra  không quá 8 giờ
 
4.2. Thi tốt nghiệp
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  - Lý thuyết nghề Viết Không quá 60 phút
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 8h

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 38
 • Khách viếng thăm: 37
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 852
 • Tháng hiện tại: 50564
 • Tổng lượt truy cập: 2478316