UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /           / QĐ- CĐN  ngày     tháng     năm 20.. của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Tên nghề: Điện dân dụng.
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: người có đủ sức khỏe tham gia học tập
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ trình độ sơ cấp
 
1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :
          Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức.
Sau khóa học, người học có khả năng:
•    Trình bày được nguyên lý cấu tạo, tính năng, công dụng và cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ đo, các khí cụ điện hạ thế điều khiển bằng tay; khí cụ bảo vệ, khống chế và điều khiển gián tiếp trong lĩnh vực điện dân dụng.
•     Trình bày được phương pháp tính toán tiết diện dây dẫn, thiết bị đóng cắt,  phụ tải của một căn hộ đường ống PVC nổi
•    Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp lắp đặt và quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhiệt gia dụng, máy biến áp một pha, máy phát điện điện xoay chiều đồng bộ một pha, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha. 
•    Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện và phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật
          - Kỹ năng.
Sau khóa học, người học có năng lực:
•    Thực hiện các biện pháp an toàn; sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; cấp cứu nạn nhân bị điện giật.
•    Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng như: hệ thống điện căn hộ, bàn là, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sống, máy giặt, máy bơm nước, máy phát điện một pha.
•    Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cỏc thiết bị nhiệt gia dụng và lắp đặt bảo dưỡng các thiết bị lạnh gia dụng.
•    Làm việc làm việc theo nhóm;
•    Ứng dụng kỹ thuật, cụng nghệ vào cụng việc thực tế.
•    Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật công nghệ vào thực tế.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 300h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 05 h Trong đó thi tốt nghiệp:
3. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ , THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI
GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO.
3.1. Danh mục  mô đun đào tạo.
 
Mã MH, MĐ
Tên môn học, môđun Thời gian củamôn học, môđun (Giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ LT Giờ TH
MH 01 Kỹ thuật an toàn điện. 20 15 5
MĐ 02 Mạch chiếu sáng cơ bản. 90 20 70
MĐ 03 Thiết bị nhiệt gia dụng. 50 10 40
MĐ 04 Quấn dây và sữa chữa động cơ điện 1 pha và 3 pha. 140 30 110
  Cộng số giờ đào tạo nghề 300 75 225
 
3.2. Đề cương chi tiết chương trìnhmô đun đào tạo
( Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
4. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
 
4.1. Kiểm tra kết thúc môn học
v Hình thức kiểm tra hết môn: 
- MH: Bài kiểm tra lý thuyết. - Thời gian kiểm tra  không quá 90 phút
- MĐ: bài tập thực hành.                   - Thời gian kiểm tra  không quá 8 giờ
 
4.2. Thi tốt nghiệp
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  - Lý thuyết nghề Viết Không quá 60 phút
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 8h
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 284
  • Tháng hiện tại: 19383
  • Tổng lượt truy cập: 2248905