ỦY BAN ND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
         
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm quết định số……/……. Ngày…  tháng … năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)
          Tên nghề: Điện lạnh
          Trình độ đào tạo: Sơ cấp
          Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề điện lạnh
          Số lượng môn học và mô đun đào tạo: 04
          Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
          1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
          1.1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh trong tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Nêu được tình hình chuyên ngành tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng trong thực tiễn và tương lai gần;
+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.
+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, bỏng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
+ Sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;
          + Sử dụng thành thạo các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra;
          + Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn..
- Thái độ: Yêu nghề, có ý thức vươn lên, có đạo đức nghề nghiệp.
1.2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề người học có thể trực tiếp tham gia làm: 
    - Thợ sửa chữa, lắp đặt bảo dưỡng tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ cục bộ thông dụng;
    - Công nhân tại các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các cơ sở dịch vụ; công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng tủ lạnh và điều hòa cục bộ thông dụng.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 4 tháng
- Thời gian học tập: 16 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 25 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 18 giờ )
2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 300 giờ
- Thời gian học lý thuyết:  60 giờ;  Thời gian học thực hành: 240 giờ
3. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH, MĐ Tên môn học, môđun Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 Điện cơ bản 60 10 46 4
MĐ 02 Lạnh cơ bản 60 10 46 4
MĐ 03 Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh 90 20 64 6
MĐ 04 Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điều hoà nhiệt độ 90 20 64 6
Tổng cộng   300 60 220 20
 
4. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
5. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC HOẶC THI TỐT NGHIỆP
 
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1
 
Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
Viết
120 phút
2 - Thực hành nghề Bài thi thực hành 8 giờ

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 42
 • Khách viếng thăm: 41
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 856
 • Tháng hiện tại: 50568
 • Tổng lượt truy cập: 2478320