UBND TỈNH  NINH  THUẬN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
 
CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐN ngày      tháng      năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)
Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng
Mã nghề:  
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh:  Là người đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
Số lượng môn học, môn đun đào tạo:
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  chứng chỉ Sơ cấp.
I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự...
+ Trang bị cho người học các kiến thức khác có liên quan đến nghề Nghiệp vụ nhà hàng như:
+ Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng.
+ Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học, tâm lí và kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống (văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ chế biến món ăn, sinh lý dinh dưỡng), tổ chức sự kiện, kỹ thuật trang điểm cắm hoa, môi trường và an ninh - an toàn trong nhà hàng...
- Kỹ năng:
+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề Nghiệp vụ nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
2. Cơ hội việc làm:
- Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục vụ trực tiếp, trưởng nhóm nghiệp vụ và các vị trí khác trong nhà hàng tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN
BỐ THỜI GIAN

 
Mã MH, MĐ
 
 
Tên môn học, môđun
Thời gian của                   môn học, môđun (Giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ LT Giờ TH
    300 108 192
MH 01 Tổng quan du lịch 45 33 12
MĐ 02 Kỹ năng giao tiếp 45 30 15
MĐ 03 Nghiệp vụ nhà hàng: 210 45 165


(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
    (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. THI TỐT NGHIỆP
- Các môn thi tốt nghiệp:
TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Thi thực hành  

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 342
  • Tháng hiện tại: 10851
  • Tổng lượt truy cập: 2330801