UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /           / QĐ- CĐN ngày     tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾
 
Tên nghề: Sửa chữa, lắp ráp máy tính
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Người có đủ sức khỏe tham gia học tập
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ trình độ sơ cấp
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung:
             Đào tạo những kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực sửa chữa, lắp ráp và cài đặt máy tính có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành như: 
+     Trình bày được kiến thức nền tảng về cấu trúc máy tính;
+     Biết được các thành phần cơ bản cấu tạo nên hệ thống máy tính,
 
- Kỹ năng:
+     Lắp ráp được các hệ thống máy tính từ những linh kiện rời rạc;
+     Cài đặt được hệ điều hành, các ứng dụng cần thiết trên các hệ thống máy tính;
+     Khắc phục được các lỗi phần mềm cơ bản trên hệ thống máy tính;
+ Có ý thức tự giác chấp hành kỉ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có chất lượng và năng suất cao;
+ Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
 
- Thái độ:
+ Có tình yêu đối với nghề mà mình đã chọn, hết lòng với nghề, luôn có ý thức tự nghiên cứu để hoàn thiện trình độ chuyên môn, có đạo đức tác phong của một người công nhân trong thời đại mới.
 
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể:
+ Làm việc tại các doanh nghiệp với vị trí là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ công nghệ thông tin.
+ Làm kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực máy tính.
+ Tự mở doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực máy tính
2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian khóa học:
            - Số lượng môn học, mô đun: 4
- Thời lượng, kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 300 giờ
            - Thời lượng các môn học chung/đại cương: 0 giờ.
            -  Thời lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 300 giờ
- Thời lượng lý thuyết 97 giờ, Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận  203 giờ.
- Thời gian khóa học: 3 tháng.
3. Nội dung chương trình.
 
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun   Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
MH 01 Tin học cơ bản 2 30 7 22 1
MH 02 Tin học văn phòng 4 90 30 56 4
MĐ 03 Kiến trúc máy tính 3 60 30 27 3
MĐ 04 Lắp ráp, sửa chữa máy tính 5 120 30 86 4
Tổng số 14 300 97 190 13
 
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình.
4.1. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo.
- Chương trình đào tạo này dùng để đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính, hệ sơ cấp, trường Cao đảng nghề Ninh Thuận.
- Phòng Đào tạo, khoa căn cứ chương trình đào tạo này để lên kế hoạch đào tạo cho các lớp sơ cấp nghề Quản trị mạng.
- Giáo viên bộ môn thuộc nghề Quản trị mạng căn cứ chương trình này để xây dựng chương trình chi tiết cho từng môn học, viết giáo trình, đề cương, kế hoạch giảng dạy cho từng môn học, mô đun.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa.
- Giáo viên giảng dạy các môn học, mô đun có thể tổ dùng các giờ học thực hành để chức các buổi học ngoại khóa, đi thực tế nhưng không quá 10% tổng số giờ học thực hành của môn học, mô đun mình giảng dạy.
4.3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.
- Giáo viên có thể tổ chức cho sinh viên kiểm tra kết thúc môn học, mô đun bằng một trong 3 hình thức, tùy vào tính chất và nội dung môn học, mô đun:
+ Làm bài thực hành: Không quá 3 giờ / 1 môn học, mô đun.
+ Tự luận hoặc trắc nghiệm: không quá 2 giờ/ 1 môn học, mô đun.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp.
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  - Thực hành nghề. Bài thi thực hành 8 giờ
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 963
  • Tháng hiện tại: 15147
  • Tổng lượt truy cập: 2268872