1 Mô tả nghề:
“Kế toán doanh nghiệp” là nghề chuyên thực hiện công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp tư nhân và đơn vị sự nghiệp hành chính.
2  Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nghiệp vụ kế toán văn phòng. Cụ thể:
            - Kế toán văn phòng tại các văn phòng đại diện, chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp;
            - Kế toán bán hàng tại các đơn vị có hoạt động bán hàng trực tiếp;
            - Kế toán thuế tại các loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Kế toán các phần hành và kế toán tổng hợp tại các loại hình doanh ngiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Quản trị viên về giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ
            - Nhân viên ngân sách tại các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp
            - Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác như: Giao dịch viên tại các ngân hàng, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán
3. Nội dung chương trình:
Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 12 240 107 116 17
MH 01 Chính trị 2 30 22 6 2
MH 02 Pháp luật 1 15 11 3 1
MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH 04 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 45 19 23 3
MH 05 Tin học cơ bản 1 30 7 21 2
MH 06 Tiếng Anh A1 3 60 30 25 5
MĐ 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 14 1
II Các môn học, mô đun đào tạo 42 840 345 462 33
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 10 165 105 53 7
MH 08 Kinh tế vi mô 3 45 30 13 2
MH 09 Kinh tế vĩ mô 3 45 30 13 2
MH 10 Lý thuyết kế toán 4 75 45 27 3
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 32 675 240 409 26
MH 11 Thuế 3 45 30 13 2
MH 12 Tài chính doanh nghiệp 3 60 30 27 3
MH 13 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 30 13 2
MĐ 14 Kế toán doanh nghiệp 1 6 120 60 56 4
MĐ 15 Kế toán doanh nghiệp 2 6 150 30 115 5
MH 16 Kế toán quản trị 3 45 30 13 2
MĐ 17 Kế toán thương mại dịch vụ 4 90 30 56 4
MĐ 18 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp 4 120   116 4
III Thực tập tốt nghiệp 4 110 0 110 0
MĐ 19 Thực tập tốt nghiệp 4 110 0 110 0
  TỔNG CỘNG 58 1190 452 688 50
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 73
  • Tháng hiện tại: 50750
  • Tổng lượt truy cập: 2400162