1.  Mô tả nghề:
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, lợ là nghề sản xuất ra các loại sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.
2. Cơ hội việc làm:
Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn lợ;  Kỹ thuật viên nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ; Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch; Kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
3. Chương trình đào tạo:                                                                                   
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó

thuyết
Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 12 240 107 116 17
MH 01 Chính trị 2 30 22 6 2
MH 02 Pháp luật 1 15 11 3 1
MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH 04 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 45 19 23 3
MH 05 Tin học cơ bản 1 30 7 21 2
MH 06 Tiếng Anh A1 3 60 30 25 5
MĐ 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 14 1
II Các môn học, mô đun chuyên môn 31 960 430 472 58
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 12 360 180 156 24
MH 08 Thủy sinh vật 2 60 30 26 4
MH 09 Ngư loại 2 60 30 26 4
MH 10 Công trình nuôi thuỷ sản 2 60 30 26 4
MH 11 Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản. 2 60 30 26 4
MH 12 Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản 2 60 30 26 4
MH 13 Bệnh động vật thuỷ sản 2 60 30 26 4
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn. 19 600 250 316 34
MĐ 14 Sản xuất giống cá biển 2 60 30 26 4
MĐ 15 Sản xuất giống hàu 2 60 30 26 4
MĐ 16 Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 2 60 30 26 4
MĐ 17 Nuôi cá lồng trên biển 1 45 20 22 3
MĐ 18 Nuôi cá trong ao nước lợ 2 60 30 26 4
 MĐ 19 Nuôi hàu thương phẩm 2 60 30 26 4
MĐ 20 Nuôi ốc hương thương phẩm 2 60 30 26 4
MĐ 21 Nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 2 60 30 26 4
MĐ 22 Nuôi cua biển 1 45 20 22 3
MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 3 90   90  
TỔNG 43 1200 537 588 75
 
 
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 508
  • Tháng hiện tại: 9829
  • Tổng lượt truy cập: 2329779