KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ


1.     Giới thiệu
Khoa Điện - Điện tử được thành lập vào năm 2004 theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường, khoa Điện - Điện tử không ngừng phát triển, lớn mạnh về cơ sở vật chất và nhân sự.
Khoa được quản lý bởi đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Các giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, vững vàng và đầy năng động. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối kỹ lưỡng và đầy đủ.
Hiện nay khoa gồm có:
- Trưởng khoa, phó trưởng khoa: 3; tổ trưởng bộ môn: 3.
-  Bộ môn: Điện; Điện tử; Điện lạnh;
- Các xưởng thực hành: Điện công nghiệp A; Điện công nghiệp B; Điện công nghiệp C
; Điện lạnh A; Điện lạnh B; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp.
Sơ đồ tổ chức khoa Điện – Điện tử:
Danh sách khoa Điện – Điện tử:
Tổng số giảng viên hiện có: 30 giảng viên và thỉnh giảng (Thạc sĩ: 03; đang học thạc sĩ: 03; Đại học: 23 và đang học đại học: 01).
STT Họ và Tên Chức vụ Chuyên môn
1
 
Thầy Đàng Ngọc Võng
DĐ: 0919.648487
Email: vong0810@gmail.com
 
Trưởng khoa Ths: Hệ thống điện
2
 Thầy Nguyễn Xuân
DĐ: 0918142271
Email: x.nguyen38@gmail.com
 
P. Trưởng khoa Ks: Kỹ thuật nhiệt
3
Thầy Nguyễn Quốc Hưng
DĐ: 0937.248289
P. Trưởng khoa Ks: Điện công nghiệp
  Tổ Điện
4
Thầy Thiên Khương Tùng
DĐ: 01656890014
 Email: khuongtung1980@gmail.com
Tổ trưởng  Ks: ĐKH - CCĐ
5  Cô Trần Thị Hồng
DĐ: 0988759146
Email: hongkhoadien81@gmail.com
Tổ phó  Ks: Tự động hóa
6 Thầy Lê Quốc Duy
DĐ: 0908406090
Email: leduyphanrang@mail.com
Giảng viên Ks: Kỹ thuật điện
7 Cô Ngô Thị Kim Hậu
DĐ: 01685.904486
Email: kimhau.sme@gmail.com
Giảng viên Ks: CN kỹ thuật điện
8 Thầy Kiều Văn Hoài
DĐ: 01645318971
Email: kieuhoaikvh@gmail.com
Giảng viên Ks: ĐKH – CCĐ
9 Cô Trần Thị Khánh Hoàng
DĐ: 0917804656
Email: hoang_2283@yahoo.com.vn
Giảng viên Ks: Kỹ thuật điện
10 Thầy Vũ Quang Dũng
DĐ: 0976727296
Email: dungkhoadien02@gmail.com
Giảng viên Ks: Kỹ thuật điện
11 Thầy Đạt Hưng
DĐ: 0987767308
Email: dathung08@yahoo.com
Giảng viên Ks: ĐKH – CCĐ
12 Thầy Nguyễn Minh Kỳ
DĐ: 0902449377
Email: minhkyddt@gmail.com
Giảng viên Ks: Hệ thống điện
13 Cô Phạm Thị Nhung
DĐ: 0127618629
Email: phamnhung192@gmail.com
Giảng viên Ks: CN kỹ thuật điện
14 Cô Phạm Thị Soa
DĐ: 0973259504
Email: haiphamsoa@gmail.com
Giảng viên C.N: Kỹ thuật điện
15 Thầy Trần Quang Tín
DĐ: 0946733647
Email: tranquangtinpd99@yahoo.com.vn
Giảng viên Ths: Hệ thống điện
16 Thầy Trương Hữu Vân
DĐ: 01993825775
Email: truonghuudan1@gmail.com
Giảng viên Ks: ĐKH – CCĐ
  Tổ Điện tử
17
Cô Đào Thị Vui
DĐ: 0974071003
Email: vuidaocdn@gmail.com
Tổ trưởng Ks: Kỹ thuật Điện tử
18
Thầy Huỳnh Tấn Phát
DĐ: 0919630404
Email: phatthuthinh@gmail.com
Tổ phó Ks: Điện – Điện tử
19 Thầy Nguyễn Phúc Anh
DĐ: 0975393547
Email: phucanh51@gmail.com
Giảng viên Ths: Tự động hoá
 
20
Thầy Trần Văn Linh
DĐ: 0919.858997
Email: linhtv260378@gmail.com
 
Giảng viên
 
Ks: Điện – Điện tử
21 Thầy Nguyễn Thanh Cường
DĐ: 0913162897
Giảng viên Ks: Điện – Điện tử
22 Thầy Trần Đặng Nhã Phong
DĐ: 0938681616
Email: dangnhaphong@gmail.com
Giảng viên Ks: Kỹ thuật Điện tử
23 Thầy Nguyễn Thái Thuận
DĐ: 0909675863
Email: thaithuan8183@gmail.com
Giảng viên Ks: Cơ - Tin
24 Thầy Trần Ngọc Thưởng
DĐ: 0928567364
Email: thuongcdtspkt@gmail.com
Giảng viên Ks: Cơ Điện Tử
25 Thầy Nguyễn Hữu Thái
DĐ: 0962824018
Email: thai13677@yahoo.com.vn
Giảng viên Ks: Điện tử VT
  Tổ Điện lạnh
26
Thầy Lê Thành Chương
DĐ: 01677314573
Email: thanhchuongle@gmail.com
Tổ phó Ks: CN nhiệt lạnh
27 Thầy Báo Thành Hôn
DĐ: 0978184404
Email: thanhhon.80@gmail.com
Giảng viên Ks: CN nhiệt lạnh
28 Thầy Trần Văn Ninh
DĐ: 0988214089
Email: tranninh81@gmail.com
Giảng viên Ks: CN nhiệt lạnh
 
2.     Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Điện – Điện tử đang đào tạo các nghề như: Điện công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển CN; Cơ điện tử; Điện dân dụng; Kỹ thuật Máy lạnh & ĐHKK; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp.
Với phương châm học sinh – sinh viên là trung tâm, khoa luôn chú trọng đến chất lượng chuyên môn về kỹ năng thực hành, thường xuyên cập nhật kiến thức và công nghệ mới, nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng là nền tảng vững chắc và thật sự hữu ích.
Những kiến thức và kỹ năng thực tế cùng với bản lĩnh xã hội mà các bạn học sinh - sinh viên có được trong những năm tháng học tập tại trường sẽ là thế mạnh của các bạn trong quá trình làm việc sau này. Thông qua đó, xã hội chúng ta sẽ có những công dân không thể thiếu cho sự phát triển của mình.
Các công trình nghiên cứu làm đồ dùng dạy học và mô hình tham gia hội thi thiết bị toàn quốc của giảng viên có giá trị ứng dụng thực tiễn và đạt được giải thưởng cao. Hàng năm giảng viên tập trung viết giáo trình lưu hành nội bộ “Đảm bảo chất lượng nâng cao về kiến thức và kỹ năng thực hành” đây chính là mục tiêu phát triển của khoa, vì vậy Khoa thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để góp ý cho các đề cương của giáo trình, báo cáo chuyên đề về công nghệ mới trong lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh cũng như các buổi hội thảo về phương pháp dạy tốt và học tốt cho giảng viên và học sinh – Sinh viên.
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu làm thiết bị, mô hình tham gia thi Sáng tạo khoa học trẻ tỉnh Ninh Thuận hàng năm. Huấn luyện sinh viên tham gia thi Tay nghề cấp Quốc gia, đạt nhiều thành tích cao và nhận bằng khen của UBND tỉnh Ninh Thuận.
Khoa có nhiều giảng viên kinh nghiệm tham gia vào sản xuất thực tế và đảm nhận tư vấn trong các lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh và tự động hóa công nghiệp cho doanh nghiệp.
Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN - TDTT do ngành, Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc khoa tổ chức.
Khoa có 2 nghề cấp độ quốc tế: Điện công nghiệp và Kỹ thuật lắp đặt điện & điều khiển trong nghiệp; 1 nghề cấp khu vực Asean: Điện tử công nghiệp theo quyết định của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội.
Khoa có 2 giảng viên tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, 2 giảng viên đã được học tập kỹ năng nghề Điện tử công nghiệp tại Malaysia, 1 giảng viên có nghiệp vụ sư phạm quốc tế VTO của Malaysia và 1 giảng viên có nghiệp vụ sư phạm quốc tế bậc II của Anh Quốc, hơn 60 lượt giảng viên tham gia học tập kỹ năng về nghề Điện, Điện từ và Cơ điện tử do GIZ của Cộng Hòa Liên Bang Đức đào tạo tại Việt Nam.
Chính vì vậy mục tiêu phấn đấu của khoa là:
- Trở thành khoa hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực ngành điện, điện tử, điện lạnh trong khối các trường dạy nghề ở Việt Nam và từng bước vươn đến tầm khu vực và quốc tế.
- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập.
 
3.     Liên hệ công việc
Khoa Điện – Điện tử _ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường 16/4, P. Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 068.2222866
Email: k.ddt.ntn@gmail.com

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 300
  • Tháng hiện tại: 19399
  • Tổng lượt truy cập: 2248921