Kết quả xét tuyển viên chức năm 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 30/07/2015 03:18 - Người đăng bài viết: Phòng đào tạo & đối ngoại
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2015

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2015

    UBND TỈNH NINH THUẬN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                                    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
     
   
 
 
          Số: 125 /QĐ-CĐN                                                                                                   Ninh Thuận, ngày 24 tháng 7 năm 2015
   
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2015
 
 
 
                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN
 
Căn cứ Quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và biên bản điều chỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ/CĐN ngày 13/5/2015 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;
Căn cứ biên bản số 77/BB-HĐXTVC ngày 21/7/2015 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2015;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Hành chính tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
Tổng số thí sinh trúng tuyển là 03, gồm các chuyên ngành:
1.     Kỹ thuật cơ khí ô tô:   01 thí sinh
2.     Giáo dục thể chất:       01 thí sinh
3.     Kế toán doanh nghiệp:         01 thí sinh
(Đính kèm danh sách thí sinh trúng tuyển)
Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm công bố, thông báo kết quả đến các thí sinh đăng ký dự tuyển.
Căn cứ quyết định trúng tuyển, Phòng hành chính tổng hợp hoàn tất các thủ tục đối với người trúng tuyển tại điều 1 đúng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, các Trưởng Phòng, Khoa, Giám đốc Trung tâm và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Như điều 3;                                                                                                  (Đã ký)
- Lưu: VT.
                                                                                                                TS. BÙI ĐỨC TÚ

BẢNG TỔNG HỢP
 KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015 
STT Họ và tên Năm sinh Nam/nữ Quê quán Trình độ
chuyên môn,
chuyên ngành
   Điểm kết quả học tập toàn khóa quy đổi theo thang điểm 100
(hệ tín chỉ và niên chế)

Điểm
 tốt nghiệp
quy đổi theo thang điểm 100
( hệ số 1)

  Điểm phỏng vấn,thực hành
 kỹ năng nghề
(hệ số 2)
Tổng điểm  Kết quả
xét tuyển
 Ghi chú
I 1 2 3 4 5 6 7 8 6+7+8 = 9 10 11
1 Nguyễn Thị Yến Vi 07/06/1990   x Ninh Thuận Đaị học
TDTT
1402 0.0 166.0 1568.00    Đủ điều kiện
xét tuyển
Điểm hệ
tín chỉ
2 Ngô Quang Đạo 20/09/1986 x   Ninh Thuận Đại học
KT chuyên ngành Cơ khí ô tô
1184 0.0 163.0 1347.00    Đủ điều kiện
xét tuyển
Điểm
hệ tín chỉ
3 Vũ Thị Lụa 21/08/1982   x Nghệ An Trung cấp
 KT doanh nghiệp
1560 95.2 81.5 1913.4    Đủ điều kiện
xét tuyển
Điểm
 hệ  niên chếTác giả bài viết: HCTH
Nguồn tin: HCTH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 5231
  • Tháng hiện tại: 74236
  • Tổng lượt truy cập: 2501988