Nâng cao cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/10/2012 04:49 - Người đăng bài viết: admin
Trong 2 ngày 25-26/10/2012, tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Tổng cục Dạy nghề phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020”.
Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội Bùi Văn Trạch phát biểu tại Hội thảo

Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội Bùi Văn Trạch phát biểu tại Hội thảo

Tham dự, có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi; TS. Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An, các đơn vị có liên quan của Tổng cục Dạy nghề, lãnh đạo huyện Yên Thành, đại diện một số cơ sở dạy nghề cùng hơn 90 nhà báo đến từ trên 60 các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi cho biết: Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác dạy nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam. Tuy nhiên, việc đầu tư vào dạy nghề hiện nay còn thấp, chất lượng đầu ra chưa cao và nếu không được cải thiện sẽ khó có thể đáp ứng được nhu cầu lao động tới năm 2020.

Vì vậy, để thực hiện tốt Chiến lược, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cần phải có sự phối kết hợp giữa các cấp trung ương, địa phương và cơ sở. Bởi có không ít bộ phận người dân có tư tưởng muốn con em mình phải vào học tại các trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp phổ thông. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác tuyển sinh dạy nghề mà còn khiến cho tình trạng phân bổ lao động trở nên không đồng đều. Do vậy, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn diện và sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ, nội dung của đào tạo nghề trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phải đi trước một bước, trong đó có vai trò tiên phong của các cơ quan báo chí. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc tuyên truyền về dạy nghề, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về dạy nghề một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.  

Tại Hội thảo, PGS.TS Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề cho biết: Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020  phấn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững chắc và đảm bảo an sinh xã hội. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về dạy nghề; có chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với đội ngũ giáo viên; xây dựng khung trình độ nghề quốc gia tương thích với khung trình độ giáo dục quốc gia; xây dựng các nghề trọng điểm quốc gia, xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình nghề trên cơ sở tiêu chuẩn quốc gia. Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp để người dân thấy được lợi ích và hiệu quả từ việc học nghề…

Các đại biểu và nhà báo tham dự Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội Bùi Văn Trạch đã có bài tham luận tổng quan về công tác truyền thông về dạy nghề, trong đó nhấn mạnh, trong thời gian qua, việc tuyên truyền về dạy nghề nhằm nâng cao nhận thức về học nghề, lập nghiệp đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở đào tạo nghề và toàn xã hội đặc biệt quan tâm và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, đặc biệt là sau khi Luật Dạy nghề đi vào cuộc sống (năm 2007) và triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2010 đến nay), trong đó có vai trò tiên phong của các cơ quan báo chí.  Hoạt động tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm đã được triển khai một cách tích cực, sâu rộng, do nhiều kênh, lực lượng tham gia. Hầu hết các bộ, ngành có liên quan, các địa phương, tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, từ báo in, phát thanh – truyền hình đến báo điện tử đều xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Báo chí đã thông tin một cách nhanh nhạy, kịp thời các chủ trương, chính sách mới cũng như góp ý vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề, là cầu nối, đưa các chế độ, chính sách về đào tạo nghề đi vào cuộc sống. Qua đó, nhận thức của nhân dân về đào tạo nghề đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm hơn đến dạy nghề, có biện pháp huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác này. Nhận thức về ý nghĩa của việc kết hợp giữa đào tạo nghề với phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo không ngừng được nâng cao.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí tại Hội thảo 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, hoạt động tuyên truyền về đào tạo nghề trên báo chí trong thời gian qua vẫn còn có những hạn chế nhất định. Việc tuyên truyền vẫn còn một chiều, chỉ phản ánh đậm nét về đào tạo nghề cho lao động nông thôn mà chưa chú ý đúng mức đến công tác dạy nghề nói chung, nhất là về các vấn đề bức xúc hiện nay như công tác tuyển sinh, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, việc đổi mới và phát triển dạy nghề gắn với tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề lựa chọn giữa học nghề và học cao đẳng - đại học, các tấm gương sáng vươn lên từ học nghề lập nghiệp…. Nội dung tuyên truyền về dạy nghề cũng chưa phản ánh sinh động thực tế, hình thức chưa phong phú; chưa có những thông điệp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, thiếu trọng điểm, thiếu sâu sắc và chưa làm cho xã hội nhận thức đúng tầm quan trọng của dạy nghề. Mặc dù tuyên truyền khá nhiều nhưng báo chí mới chủ yếu chỉ dừng lại ở việc đưa tin, phản ánh sự kiện, giới thiệu các quan điểm, chủ trương, chưa có những bài viết sâu sắc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng cái hay, loại bỏ cái dở, thiếu những bài bình luận, chuyên luận mang tính khái quát cao, thiếu nhiều bài viết hấp dẫn mang tính hai chiều. Cách thức thể hiện, truyền tải thông tin chưa hấp dẫn  đông đảo bạn đọc.

Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về đào tạo nghề, ông Bùi Văn Trạch cũng đề xuất một số nội nội dung như: Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể là Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020, bố trí nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ các cơ quan báo chí duy trì thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về dạy nghề, định hướng thông tin cho báo chí. Về phía các cơ quan báo chí: Định kỳ cần chủ động xây dựng kế hoạch, có nội dung cụ thể để phổ biến, tuyên truyền về đào tạo nghề; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về công tác này; Mở chuyên mục, chuyên trang về “Đào tạo nghề ”; mở rộng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên từ cơ sở để có những bài viết, cách nhìn nhận, đánh giá chân thật và sát thực tế hơn. Các toà soạn báo cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, trang bị thêm cho phóng viên,bồi dưỡng được những cây bút chuyên nghiệp viết về học nghề…

Đại diện các cơ quan báo chí tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các hãng thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và cách làm hay trong công tác tuyên truyền, đồng thời đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trường CĐN Việt - Hàn trả lời phỏng vấn của các phóng viên

Chiều 25/10, các đại biểu tham dự Hội thảo chia làm 2 đoàn đi thực tế tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Trường cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng và huyện Yên Thành. Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày 26/10.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 50
  • Tháng hiện tại: 50727
  • Tổng lượt truy cập: 2400139