Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học tại Trường CĐN Ninh Thuận

Đăng lúc: Thứ năm - 02/07/2015 15:45 - Người đăng bài viết: Phòng NCKH - KĐCL
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học tại Trường CĐN Ninh Thuận

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học tại Trường CĐN Ninh Thuận

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, 
DẠY VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN.
 
ThS. Phan Vĩnh An – TP Nghiên cứu Khoa học  và Kiểm định chất lượng 


I. Đặt vấn đề
            Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập” [1].
            Đối với giáo dục - đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học. Công nghệ thông tin (CNTT) là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập”. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT.
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất. Công nghệ thông tin ngày nay được áp dụng vào hầu hết trong các lĩnh vực và nhất là trong lĩnh vực giáo dục không thể thiếu được.
            Nhận thức được rằng, việc ứng dụng CNTT phục vụ cho việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất tại nhà trường. Nhưng làm thế nào để ứng dụng CNTT hiệu quả trong công công tác quản lý và dạy học, để công tác quản lý đạt hiệu quả cao hơn, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao là vấn đề mà bất cứ một cán bộ quản lý hay một giáo viên nào tại Nhà trường đều quan tâm khi có ý định đưa CNTT vào trong công tác quản lý và dạy học. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận trong nhiều năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường và bước đầu thu được một số kết quả nhất định.
 
II. Thực trạng về việc ứng dụng CNTT tại các trường cao đẳng nghề vùng Duyên hải Nam Trung bộ và trường cao đẳng nghề Ninh Thuận trong những năm học vừa qua.
1. Tại các trường cao đẳng nghề vùng Duyên hải Nam Trung bộ
            Hiện nay tại các trường cao đẳng nghề trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ CNTT được ứng dụng mạnh mẽ và được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của các Trường trong việc đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và đặc biệt là trong việc quảng bá thương hiệu nhằm thu hút người học [2], cụ thể như: các trường đã có website riêng của trường mình; Đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo, quản lý nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, soạn giáo án điện tử; … và đã đạt được kết quả rất tốt trong công tác quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, giảm thiểu được rất nhiều sai xót trong công tác xử lý và tổng hợp.
2. Tại trường cao đẳng nghề Ninh Thuận
2.1. Những thuận lợi.
            Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường. Đội ngũ CBGV Nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng, tất cả đều có trình độ tin học A trở lên , tâm huyết với nghề, tuổi đời còn trẻ thích ứng với sự thay đổi về nghiệp vụ, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ.
           Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo và năng lực của bản thân. Hơn nữa, tăng cường công tác tự học, tự rèn cho đội ngũ để tiếp cận kịp thời theo yêu cầu đổi mới.
Đội ngũ giáo viên trong trường đều có máy tính tại gia đình, được kết nối mạng Internet. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho giáo viên có điều kiện tự học, tự rèn về kỹ năng CNTT, cách khai thác tài nguyên mạng phục vụ cho công tác soạn giảng cũng như công tác quản lý của Nhà trường.
2.2. Những khó khăn.
           Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường không được đào tạo, trang bị bài bản. Kiến thức và hiểu biết của đội ngũ do cá nhân tự tham khảo, học hỏi nên kỹ năng về CNTT của đa số GV trong trường còn chưa được chuyên sâu, nhiều thuật ngữ, cùng các kỹ thuật máy tính phức tạp chưa nắm bắt được.
           Đội ngũ học sinh, sinh viên chủ yếu là con em nông thôn, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, số gia đình có máy vi tính rất ít; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học đặc biệt phục vụ cho việc ứng dụng CNTT của nhà trường còn nhiều hạn chế; thiếu một số phòng học chức năng; số máy tính phục vụ cho việc dạy học tin không nhiều; các thiết bị đi kèm còn thiếu; trang thiết bị thiếu đồng bộ; kinh phí dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng còn gặp nhiều khó khăn;
           Việc sử dụng Internet chưa được thực hiện triệt để và có chiều sâu; chưa có kỹ năng khai thác nguồn tư liệu theo địa chỉ. Công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo về CNTT chưa chuyên sâu
2.3. Quá trình tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT tại trường CĐN Ninh Thuận
2.3.1. Đối với công tác quản lý
          Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sử dụng các thiết bị tin học là điều kiện cần và đủ đối với người quản lý. Ban giám hiệu nhà trường phải là người tiên phong, gương mẫu trong việc tự trau dồi vốn kiến thức tin học và kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà trường đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ tích cực tự học để trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản nhất về CNTT.
Xác định được mục tiêu ấy, BGH đã cho xây dựng website của nhà trường và thành lập ban quản trị website giao trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách từng nhóm công việc, chịu trách nhiệm viết bài và đưa tin về các hoạt động của Nhà trường nhằm cho thông tin luôn đến được với học sinh và phụ huynh [4]. Nhà trường đã lập hộp thư điện tử của Trường, từng phòng khoa và các trưởng phòng nhằm sử dụng hộp thư để truyền tải thông tin, công việc tới các phòng khoa và cán bộ quản lý trong trường một cách đồng bộ, tiết kiệm được giấy tờ và tiến tới hình thức hành chính điện tử trường học. Đến thời điểm này, nhà trường đã có 100% giáo viên sử dụng hộp thư cá nhân. Các hoạt động của nhà trường, các văn bản chỉ đạo của BGH đều được chuyển tới CB-CNV-GV thông qua hộp thư điện tử.
           Nhà trường có khen thưởng kịp thời cho những cá nhân có những sáng kiến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học [3], như: Quản lý mô hình, thiết bị phòng, xưởng thực hành [9], phần mềm được đánh giá cao tại Hội thảo Mô hình Quản lý xưởng thực hành do GIZ tổ chức tại Thái Lan; Quản lý Thư viện [8]; Ứng dụng Exel trong xếp thời khóa biểu [10], … hiện tại đang được sử dụng tại trường đã phát huy tác dụng tính tích cực,  tiết kiệm được nhiều thời gian trong công tác quản lý, nâng cao tính chính xác, …  
           Ngoài ra, Nhà trường còn đưa và sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý, như: Quản lý tài chính [5]; Quản lý nhân sự [6]; Quản lý đào tạo [7].
2.3.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên
          Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các buổi sinh hoạt của khoa chuyên môn; thông qua dự giờ thăm lớp, …
          Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên để chính họ thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ Tin học ngay tại trường qua việc bố trí số tiết cho giáo viên có trình độ tin học hướng dẫn, bồi dưỡng; Bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng CNTT do Tổng cục dạy nghề tổ chức; Khuyến khích giáo viên tụ học tự rèn, tự khám phá…
           Tổ chức các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm Tin học theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào những kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hàng ngày như khai thác thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu. Hiện nay 100% giáo viên Nhà trường đã ứng dụng CNTT trong việc soạn giáo án và đã sử dụng thành thạo phần mềm Power Point để soạn giảng (giáo án điện tử);
2.3.3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị
           Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng với sự tích cực tham mưu của nhà trường, đến nay trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động về CNTT cơ bản đã được nâng lên đáng kể. Cụ thể: năm 2012 và 2015 Trường được dự án vốn ODA của Đức trang bị cho nhà trường 2 phòng máy tính (số lượng 70 máy tính bàn và 4 máy tính xách tay), 5 máy projector; 02 máy in, 2 máy ảnh KTS, … tất cả hệ thống máy tính làm việc và dạy học tại trường đều được kết nối mạng internet tốc độ cao.
          Hàng năm, trường đều dành một phần kinh phí nhất định cho công tác bảo trì, bảo dưỡng máy tính đồng thời mua các phần mềm ứng dụng trong một số hoạt động như quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, …
Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường động viên cán bộ, giáo viên trang bị máy tính cá nhân, do đó 100% CB-GV đều có máy tính được kết nối mạng Internet sử dụng tại gia đình.
2.3.4. Các hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học
         Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy và học. Đưa việc ứng dụng CNTT vào tiêu chí thi đua đối với mỗi cá nhân ở các nội dung như: thao giảng, hồ sơ giáo án, bài giảng, … Các hình thức sử dụng hiệu quả được nhiều giáo viên sử dụng là: sử dụng máy chiếu như là phương tiện hỗ trợ cung cấp kênh hình với nhiều hình ảnh sinh động, âm thanh, video mà không phải mang vác nhiều tranh ảnh, bảng phụ, máy móc thiết bị khác;  CNTT với nhiều phần mềm tiện ích là công cụ hỗ trợ đắc lực cho GV trong công tác soạn bài.
         Đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên trên mạng Internet phục vụ công tác quản lý và giảng dạy của CBGV thông qua bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp địa chỉ hoặc mở liên kết với trang web khác.
         Tổ chức dạy tin học kế toán cho học sinh, sinh viên trên phần mềm kế toán của tác giả Phan Vĩnh An [13], biên soạn giáo trình “Thiết kế mạch điện tử bằng phần mềm Protues” [12]; Ứng dụng lập trình Logo điều khiển trong công nghiệp để giảng dạy cho học sinh [11]; …  đã giúp tiết kiệm chi phí cho Nhà truờng, giúp sinh viên và học sinh được thực tập trên máy với phần mềm thực tế.
Ngoài  việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, nhà trường tăng cường việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục khác: Nội dung trong các hoạt động tập thể: chuyên đề, tọa đàm, Hội nghị, Đại hội…đều được triển khai bằng hình thức trình chiếu.
 Tăng cường viết bài, đăng tải các văn bản chỉ đạo trên Website của trường để giáo viên tìm đọc và tự nghiên cứu thực hiện…
 
III. Bài học kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể
1. Bài học kinh nghiệm
           1.1. Biết tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành. Đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường.
           1.2. Sự quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ là điều kiện quan trọng trong việc  thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của cán bộ và giáo viên. Tạo cho họ có hứng thú, niềm say mê trong việc khám phá, tìm tòi tư liệu và các kỹ năng về CNTT phục vụ cho các hoạt động giáo dục.
           1.3. Người quản lý phải là người tiên phong trong các hoạt động, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của nhà trường. Từ đó, chỉ đạo các phòng, khoa chuyên môn, đoàn thể và đội ngũ giáo viên thực hiện có hiệu quả.
           1.4. CNTT phát triển đòi hỏi phải có nhân lực, vật lực phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nhiệm vụ của công việc được giao. Do đó, việc quan tâm phát triển nhân lực là yếu tố hàng đầu cùng với các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng sử dụng cũng như các tính năng ứng dụng trong từng công việc.
2. Các giải pháp cụ thể
           2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên trong trường về tầm quan trọng, tính hữu ích của CNTT trong quản lý, dạy và học.
          2.2. Tiếp tục nâng cao trình độ tin học, các kỹ năng sử dụng CNTT và các trang thiết bị đi kèm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới.
         2.3. Đầu tư, trang bị thêm các thiết bị tin học: Máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay); máy Projecter; máy quay…
         2.4. Nâng cấp đường truyền mạng từ đường truyền mạng cáp đồng lên đường truyền mạng cáp quang và lắp đặt thiết bị kết nối Wifi phủ sóng toàn trường để tạo điều kiện cho giáo viên được tìm kiếm các thông tin, tham khảo các tư liệu trên mạng phục vụ cho công tác soạn giảng và các công tác khác.
         2.5. Tăng cường đầu tư các phần mềm cho công tác quản lý và các phần mềm tiện ích khác.
         2.6. Tuyên truyền cho phụ huynh nhận thức được tính hữu ích của CNTT để từ đó phụ huynh cộng tác cùng nhà trường trong việc trao đổi thông tin hai chiều qua Website  hoặc qua hộp thư điện tử của Nhà trường.
         2.7. Tăng cường việc chỉ đạo các hoạt động của nhà trường bằng hình thức thư điện tử; tiếp tục sử dụng hiệu quả Website trong việc đăng tải các hoạt động của nhà trường và các thông tin khác để giúp giáo viên truy cập thuận tiện hơn.
         2.8. Tăng cường các hoạt động chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác bằng việc ứng dụng hiệu quả CNTT. Đưa tiêu chí sử dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục vào tiêu chuẩn thi đua bắt buộc đối với đội ngũ giáo viên.
 
Tài liệu tham khảo
 1. Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005;
 2. Địa chỉ Website của các Trường CĐN khu vực Duyên hải Nam trung bộ: Trường CĐN Phú Yên: http://cdnpy.edu.vn/; Trường CĐN Nha Trang: http://cdnnt.edu.vn/; Trường CĐN Nha Trang: http://www.ntc.edu.vn/; Trường CĐN Ninh Thuận:http://www.cnn.edu.vn/; Trường CĐN Bình Thuận: http://dnbt.edu.vn/;
 3. Quyết định số 321/QĐ-CĐN ngày 25/8/2014 của Hiệu trưởng Trường CĐN Ninh Thuận về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới của cá nhân năm học 2013-2014;
 4. Quyết định số 350/QĐ-CĐN ngày 25/9/2014 về việc thành lập ban quản trị website Trường CĐN Ninh Thuận;
 5. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Mimosa;
 6. Phần mềm Quản lý nhân sự Huses Man 1.0.0.1;
 7. Phần mềm Quản lý đào đạo Edu Man;
 8. Phần mềm Quản lý Thư viện – Tác giả Nguyễn Thành Sơn
 9. Phần mềm Quản lý mô hình, thiết bị phòng; Xưởng thực hành – Tác giả Nguyễn Quốc Hưng – Phan Văn Tú;
 10. Ứng dụng Excel kiểm tra trùng giáo viên và trùng phòng học trong công tác xếp thời khóa biểu tại Trường CĐN Ninh Thuận – Tác giả Phan Vĩnh An;
 11. Sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động nhân rộng mô đun: Ứng dụng lập trình Logo điều khiển trong công nghiệp;
 12. Sáng kiến kinh nghiệm trong việc biên soạn giáo trình “Thiết kế mạch điện tử bằng phần mềm Protues”;
 13. Ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA Excel trong công tác giảng dạy môn Tin học Kế toán của nghề Kế toán doanh nghiệp tại trường – Phan Vĩnh An.
Tác giả bài viết: Phan Vĩnh An
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 92
 • Tháng hiện tại: 50769
 • Tổng lượt truy cập: 2400181