Đ/c Nguyễn Xuân Thủy- UV Thường vụ trực Đảng đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường.

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy- UV Thường vụ trực Đảng đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường.
Hôm nay 07/11/2014, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – Ủy viên Thường vụ trực Đảng đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trường.