Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 - Vinh danh gương sáng!

Phỏng vấn các tấm gương điển hình tiên tiến của Trường

Phỏng vấn các tấm gương điển hình tiên tiến của Trường

Ngày 07/5/2015, trường CĐ Nghề Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, đồng thời được nhận 3 bằng khen cấp Tỉnh cho 2 cá nhân và 1 tập thể xuất sắc của Trường.


Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đầu chương trình của Đoàn thanh niên

 
Nhằm phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và sinh viên của Trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua đã tạo ra khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tạo nên những thành tích đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo và phong trào thanh niên. Các phong trào thi đua yêu nước đã và đang là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực cách mạng và sức mạnh của thời đại, đó là sức mạnh của đại đoàn kết với lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động, học tập và công tác vì sự phát triển của Trường, của quê hương Ninh Thuận.
Hội nghị 
điển hình tiên tiến trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, được lựa chọn từ các phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể và sinh viên trong trường. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để trao đổi học tập những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong công việc và học tập.


 
Trao bằng khen của Chủ tịch Tỉnh cho cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến 5 năm 2011-2015Hiệu trưởng trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt điển hình tiên tiến 5 năm cấp Trường giai đoạn 2011-2015

Tác giả bài viết: Xuân Việt