Lễ phát bằng tốt nghiệp cho lớp Cao đẳng kế toán doanh nghiệp K3 ( NK 2011-2014)

Lễ phát bằng tốt nghiệp cho lớp Cao đẳng kế toán doanh nghiệp K3 ( NK 2011-2014)
Ngày 22/10/2014,Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề cho 95 sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của lớp Cao đẳng kế toán doanh nghiệp – K3 mà Nhà trường đã liên kết với trường Cao đẳng nghề Nha Trang để đào tạo. Trong đó có 16 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 68 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 16 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá và 2 sinh viên loại trung bình.
Tham dự buổi lễ phát bằng có lãnh đạo của 2 trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và Cao đẳng nghề Nha Trang  cùng các sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ: