Dự án 12,5 triệu euro nâng cao hiệu quả dạy nghề giai đoạn 2011 – 2014

Đó là nội dung bản thỏa thuận riêng giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngân hàng tái thiết Đức về Dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” được ký kết sáng ngày 25/11, tại Hà Nội.

Tham dự lễ ký có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi; bà Birgit Erbel - Giám đốc Văn phòng Ngân hàng tái thiết Đức tại Hà Nội; ông Nghiêm Trọng Quý - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề cùng lãnh đạo một số Cục, Vụ; đại diện GTZ và các trường dạy nghề trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

       Theo bản thỏa thuận nêu trên, Dự án sẽ được triển khai trong thời gian 3 năm (từ ngày 4/6/2011 đến ngày 30/4/2014) với tổng vốn đầu tư 12,5 triệu euro (trong đó vốn vay ODA: 10 triệu euro; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là: 2,5 triệu euro) nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả dạy nghề thông qua hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với 3 nghề: Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí.