PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Phòng CTHS được thành lập và biên chế theo đề án tổ chức bộ máy của Nhà trường được quy định trong Quy chế hoạt động của Trường Trung cấp Nghề Ninh Thuận gồm:

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ
LIÊN HỆ
1
Lê Đức Cường 1984
Phụ trách phòng
Đại học
01692727656
2
Vũ Huy Hùng 1985
Nhân viên
Đại học
0977526484
3
Thành Minh Dũng 1975
Chuyên viên
Đại học
0918439142
4
Mai Xuân Việt 1990
Nhân viên
Đại học
01685139592
 
 
 
 
 
 
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các công việc:

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch về giáo dục, rèn luyện đạo đức, nếp sống, sức khỏe, văn nghệ, thể thao trong sinh viên, học sinh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch này;
b) Chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm; thi đua, khen thưởng, kỷ luật khối sinh viên, học sinh;
c) Quản lý, tổng hợp và đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách với sinh viên, học sinh;
d) Lưu trữ, tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực được giao;
đ) Tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương.
.
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN CỦA PHÒNG
1. Ông: Lê Đức Cường - Phụ trách phòng:
- Tổ chức, quản lí và điều hành các hoạt động của phòng theo nhiệm vụ được quy định tại quy chế làm việc của Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận;
-  Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong phòng;
-  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng/ tháng, quí; báo cáo tổng kết/năm;
- Tham mưu, đề xuất kiến nghị với BGH Nhà trường về các chính sách, quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến CB- GV- NV phòng Công tác Sinh viên và HSSV;
-  Phổ biến các nội qui, quy chế đối với HSSV trong sinh hoạt chính trị đầu năm;
- Phân công CBQL HSSV từng năm học;
-  Chốt danh sách HSSV nhập học đầu mỗi học kỳ, tổng hợp báo cáo tình hình nhập học,
- Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của HSSV về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra, về đổi mới phương pháp dạy và học;
-  Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng HSSV Phòng CTSV
- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo của BGH khi cần.
 
2. Ông: Vũ Huy Hùng - Phó trưởng phòng:
- Thay mặt Phụ trách phòng tổ chức, quản lí và điều hành các hoạt động của phòng theo nhiệm vụ được quy định tại quy chế làm việc (khi Phụ trách phòng vắng mặt);
-  Sắp xếp lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa;
- Quản lý HSSV ở KTX;  Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV ở KTX theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Nhà trường,
- Thường xuyên đôn đốc và định kỳ kiểm tra việc chấp hành nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự trị an, an toàn và vệ sinh môi trường khu nội trú; tổ chức quản lý nề nếp sinh hoạt, học tập trong ký túc xá;
-  Phối hợp với Phòng KH-TC thực hiện các chế độ chính sách về ngoại, nội trú; Lập hồ sơ đề nghị xét: miễn-giảm học phí cho HSSV; Tổng hợp báo cáo hồ sơ HSSV được hưởng các chế độ chính sách;
- Dự trù và quản lý văn phòng phẩm của phòng;
-  Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tổ chức các nội dung hoạt động sau:
+ Công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV;
+ Tuyên truyền  các hoạt động văn hóa, phòng, chống các tệ nạn xã hội;
     + Giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ, chính sách các chế độ liên quan đến HSSV;
 + Các hoạt động VHVN-TDTT trong và ngoài trường;
-  Làm công tác tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tháng;
- Trực và theo dõi việc thực hiện nội qui Nhà trường của CB-GV, HSSV tại cơ sở 1.
- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng HSSV Phòng CTSV;
- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo của BGH khi cần và Phụ trách phòng yêu cầu.
 
3. Ông: Thành minh Dũng – Chuyên viên:
- Thống kê tổng hợp báo cáo số liệu về HSSV toàn trường hàng tháng, quí; báo cáo sơ kết/ học kỳ, năm học;
- Tổng hợp báo cáo diễn biến sĩ số, tình hình học tập và rèn luyện HSSV toàn trường hàng tháng, quí; báo cáo sơ kết/ học kỳ, năm học;
-  Thực hiện việc xác nhận, theo dõi tạm hoãn NVQS cho HSSV nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;
- Thực hiện việc xác nhận, theo dõi vay vốn tín dụng của học sinh các khóa.
- Tổng hợp đánh giá hai mặt giáo dục của HSSV toàn trường theo học kỳ và năm học;
- Trực và theo dõi việc thực hiện nội qui Nhà trường của CB-GV, HSSV tại trụ sở chính;
- Quản lý HSSV (số lượng HSSV căn cứ vào khối lượng công việc được giao);
- Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng HSSV Phòng CTSV;
- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo của BGH khi cần và Phụ trách phòng yêu cầu.
 
4. Ông: Mai Xuân Việt – Nhân viên:
- Tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành nội qui Nhà trường của CB – GV, HSSV toàn trường, gởi về phòng vào ngày 25 hàng tháng;
- Lưu trữ hồ sơ HSSV các khóa;
- Trực và theo dõi việc thực hiện nội qui Nhà trường của CB - GV, HSSV tại trụ sở chính;
-  Làm công tác tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tháng;
-  Phối hợp với Đoàn TNCS HCM đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể lớp HSSV có thành tích tốt trong các phong trào;
- Theo dõi công văn đi và đến, xếp lịch trực thứ 7 hàng tuần của các thành viên trong phòng.
- Lập kế hoạch lao động vệ sinh theo khu vực, phụ trách mảng thông tin truyền thông;
- Quản lý HSSV (số lượng HSSV căn cứ vào khối lượng công việc được giao);
- Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng HSSV Phòng CTSV.
- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo của BGH khi cần và Phụ trách phòng yêu cầu.

5. Cán bộ, giáo viên làm công tác quản lý sinh viên:
- Thực hiện theo “QUY CHẾ Quản lý Học sinh - Sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐN ngày    tháng 9  năm 2017)”;
- Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng HSSV Phòng CTSV.
 
SĐT phòng: 0259.3511544
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 865
  • Tháng hiện tại: 50577
  • Tổng lượt truy cập: 2478329