PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các công việc:
a) Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, viên chức;
b) Làm công tác thi đua, khen thưởng;
c) Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên;
d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu lưu trữ;
đ) Phối hợp với các phòng, khoa… xây dựng kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm của nhà trường;
e) Tổ chức các hoạt động y tế, cảnh quan môi trường và bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
2. Đội ngũ CB-GV :
STT
Họ và Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Văn Toàn
TP. Hành chính Tổng hợp
2
Lê Thị Hồng
Phó TP. Hành chính Tổng hợp
3 Nguyễn Thanh Nhàn Nhân viên
4
Nguyễn Quốc Hoàn
NV kỹ thuật
5
Lê Minh Truy
Chuyên viên
6
Phạm Vũ Đăng Tùng
NV. Bảo dưỡng thiết bị công nghiệp
7
Nguyễn Nữ Ngọc Tuyền
NV. Y tế - Văn thư
8
Lương Văn Tuấn
Nhân viên Bvệ
9
Trần Quang Bình
Nhân viên Bvệ
10
Nguyễn Văn Thắng
Nhân viên Bvệ
11
Lê Kim Hoàng
Nhân viên Bvệ
12
Trần Thị Trinh
NV. Tạp vụ
13
Phan Thị Thanh Tâm
NV. Tạp vụ
14
Nguyễn Sinh
NV giữ xe
15
Trần Anh Dũng
NV giữ xe
 
3. Liên hệ:
Số điện thoại: 068.2211540
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 822
  • Tháng hiện tại: 15869
  • Tổng lượt truy cập: 1879387