PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP      VĂN BẢN        QUI CHẾ           THÔNG BÁO            BIỂU MẪU
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1.Chức năng:
- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng - kỷ luật theo đúng quy định, công tác hành chính, công tác thường trực, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường tại 3 cơ sở;
 
2 .Nhiệm vụ:
- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, viên chức, người lao động;
- Làm công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức, người lao động;
 - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu lưu trữ;
- Phối hợp với các phòng, khoa , xây dựng kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý, năm của nhà trường;
- Tổ chức các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, cảnh quan môi trường và bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, quốc phòng;
- Tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các trang thiết bị dạy nghề, phương tiện kỹ thuật, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường; tiếp nhận quản lý và bảo trì các thiết bị từ nguồn vốn ODA;
- Điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng.

2. Đội ngũ CB-GV :
STT
Họ và Tên
Chức vụ
1
Th.s Nguyễn Văn Toàn
TP. Hành chính Tổng hợp
2
Lê Thị Hồng
Phó TP. Hành chính Tổng hợp
3 Phùng Thị Lành Chuyên viên
4
Nguyễn Quốc Hoàn
NV kỹ thuật
5
Phạm Vũ Đăng Tùng
NV. Bảo dưỡng thiết bị công nghiệp
6
Nguyễn Nữ Ngọc Tuyền
NV. Y tế - Văn thư
7
Phan Tấn Tuyến
Nhân viên chăm sóc cây xanh
8
Trần Quang Bình
Nhân viên Bvệ
9
Trần Thị Trinh NV. Tạp vụ
10
Phan Thị Thanh Tâm NV. Tạp vụ
11
Nguyễn Sinh
Nhân viên Bảo vệ
12
Trần Anh Dũng
NV giữ xe
13
Phan Thành Minh
NV giữ xe
14
Lê Văn Tâm
NV giữ xe
 
3. Liên hệ:
Số điện thoại: 0259.3835826
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 339
  • Tháng hiện tại: 19438
  • Tổng lượt truy cập: 2248960