PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 
Tham mưu hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức quản lý công tác kế hoạch đầu tư phát triển, công tác tài chính trong nhà trường;
 b) Quản lý tài chính thu, chi ngân sách gồm các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn huy động khác;
  c) Quản lý đất đai, vật tư, tài sản, trong phạm vi nhà trường và các hoạt động liên kết, liên doanh ngoài trường;
 d) Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính ngắn hạn và dài hạn đáp ứng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường;
đ) Tổ chức thu học phí và các khoản lệ phí khác theo quy định, thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định;
e) Phối hợp với Phòng Vật tư – Thiết bị trong việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, vật tư;
g) Lập và điều hành các dự án từ nguồn ngân sách và các nguồn lực khác.
 
2. Đội ngũ CB-VC :
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Lê
TP. Kế hoạch - Tài chính
2
Trương Tố Uyên
Kế toán
3
Vũ Thị Lụa
Kế toán
4
Nguyễn Thị Như Truyển
NV Thủ quỹ
 
3. Liên hệ:
Số điện thoại: 0259.3511542
Email: TaiChinhKehoach@Yahoo.com
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 288
  • Tháng hiện tại: 19387
  • Tổng lượt truy cập: 2248909