Đăng ký online tại đây
1
Bạn cần hỗ trợ?

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN


Người đăng bài viết: Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Phan Vĩnh An
Số ĐT: ẻ
Email: ưer

Trưởng Khoa ưer
2

ád
Số ĐT: ád
Email: ád

Giáo Viên ád

phong dao tao va đối ngoại

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;