Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Video

Sự Kiện

28 5

TEST LE RA QUAN

28 5

Tuyển Sinh

28 5

Lễ ra quân

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO


NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG TIN VIỆC LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN...

Chi Tiết

TRƯỜNG CĐ NGHỀ NINH THUẬN TUYỂN NHÂN SỰ...

Chi Tiết

CÔNG TY NAM MIỀN TRUNG TUYỂN DỤNG!...

Chi Tiết

Cựu Sinh Viên

image
Nguyễn Hữu Duy
Làm việc tại:Công Viên Phần Mềm Quan Trung
Mức lương hiện tại: 15 triệu
image
ạdasda
Làm việc tại:ádádas
Mức lương hiện tại: ádádsa
image
ẻwer
Làm việc tại:rưer
Mức lương hiện tại: ưerwer
image
rewrw
Làm việc tại:ưerwe
Mức lương hiện tại: ưerwe
image
Làm việc tại:ưedad
Mức lương hiện tại: ádasd
image
ưerwe
Làm việc tại:ưerwe
Mức lương hiện tại: rưer
;