Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Công đoàn trường cao đẳng nghề Ninh Thuận


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 11/02/2012 14:14
  • 30
  • 18

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SƠ>
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

1. Đ/c Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn
2. Đ/c Huỳnh Ngọc Tường Vy - Phó Chủ tịch Công đoàn
3. Đ/c Nguyễn Xuân - Uỷ Viên Thường Vụ
4. Đ/c Trương Tố Uyên - Ủy viên
5. Đ/c Trần Thị Hồng - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Năng Hồng - Ủy viên
7. Đ/c Lê Đức Cường - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Huỳnh Minh - Ủy viên
9. Đ/c Trần Duy Tín - Ủy viên
10. Đ/c Vũ Huy Hùng - Ủy viên

Bài viết liên quan

;