Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: admin

LỊCH THI

Ngày Đăng Khóa Học Xem TKB Download
10/20/2020 Danh sách SV hệ CĐ dự thi tốt nghiệp khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/20/2020 Danh sách HS hệ TC dự thi TN khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/20/2020 Danh sách HS hệ TC dự thi TN văn hóa khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/16/2020 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 22/10/2020 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 2 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 3 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9/18/2020 Lịch thi kết thúc đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Nhấp Xem linkDownload
9/18/2020 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 17 VÀ CÁC KHÓA THI LẠI Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc tối thứ 6 ngày 21/8/2020 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/11/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/11/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/7/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Cao đẳng Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Trung cấp Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 và bảo vệ Đồ án Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn GD chính trị khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn Lý thuyết THNN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách SV dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HS dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/15/2020 Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện thi tốt nghiệp Nhấp Xem linkDownload
;