Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: admin

LỊCH THI

Ngày Đăng Khóa Học Xem TKB Download
8/7/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Cao đẳng Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Trung cấp Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 và bảo vệ Đồ án Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn GD chính trị khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn Lý thuyết THNN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách SV dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HS dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 17 VÀ CÁC KHÓA THI LẠI Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/15/2020 Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện thi tốt nghiệp Nhấp Xem linkDownload
4/25/2020 Lịch thi kết thúc đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Nhấp Xem linkDownload
;