Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: admin

HỆ CAO ĐẲNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
8 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Cao đẳng Nhấp Xem linkDownload
7 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 và bảo vệ Đồ án Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 17 VÀ CÁC KHÓA THI LẠI Nhấp Xem linkDownload
6 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6 Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện thi tốt nghiệp Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K18 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K17 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K19 Nhấp Xem linkDownload
5 Lịch thi kết thúc đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Nhấp Xem linkDownload
;