Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


Người đăng bài viết: Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Nguyễn Văn Toàn
Số ĐT: 0932733324
Email: mail@gmail.com

Trưởng Phòng Thạc Sĩ
2

Lê Thị Hồng
Số ĐT: 02593502747
Email: mail@gmail.com

Phó Trưởng Phòng Đại Học

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;