Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Đảng bộ trường cao đẳng nghề Ninh Thuận


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 07/12/2019
  • 30
  • 18

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SƠ

1. Đ/c Nguyễn Phan Anh Quốc. Chức vụ: Phó Bí thư
2. Đ/c Trần Trung Dũng. Chức vụ: Phó Bí thư
3. Đ/c Phan Vĩnh An
4. Đ/c Nguyễn Văn Toàn
5. Đ/c Nguyễn Thị Lê
6. Đ/c Lê Thị Hồng
7. Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng
8. Đ/c Từ Luyện
9. Đ/c Trần Hữu Trí
10. Đ/c Thái Duy Nguyên

Bài viết liên quan

;