Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Trần Hữu Trí
Số ĐT: r
Email: e

Trưởng Khoa r
2

Nguyễn Huỳnh Minh
Số ĐT: t
Email: trt

Phó Trưởng Khoa tr

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;