Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết: Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 5 - 02/05/2023 16:00
  • 30
  • 18

DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2019

Số: 15 -TBPCNV/ĐTN , Ninh Thuận, ngày 03/4/2018
THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019:

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/ĐK ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Ninh Thuận v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019;

- Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/ĐK ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Ninh Thuận v/v chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019;

- Căn cứ vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường;

- Căn cứ năng lực công tác và nhu cầu công việc của Đoàn trường;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp BCH Đoàn trường ngày 03/04/2018;

Nhằm điều hành tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa VII, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 như sau:

1. Đ/c Mai Xuân Việt - Bí thư Đoàn trường:

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BGH nhà trường, BCH Đoàn khối về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.

- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Đoàn trường thông qua các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn trường.

- Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý tài sản của Văn phòng Đoàn trường, hồ sơ, sổ sách, đoàn phí, các loại quỹ đoàn, tổ chức hội họp.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn

2. Đ/c Nguyễn Thanh Bích - Phó Bí thư thường trực Đoàn trường:

- Chỉ đạo hoạt động của tiểu ban kiểm tra Đoàn trường.

- Phụ trách công tác đoàn vụ, công tác văn phòng đoàn, tiếp nhận, xử lý công văn đến và đi báo cáo đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư xử lý công việc.

- Phụ trách công tác thu, chi quỹ của Đoàn và có trách nhiệm báo cáo công tác tài chính theo định kỳ hàng quý (3 tháng/1 lần) với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, tình nguyện.

- Chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn. Trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng và phụ trách toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên của các chi đoàn CB-VC.

- Phụ trách các hoạt động phong trào tình nguyện của Đoàn trường.

- Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường phân công.

3. Đ/c Võ Lê Xuân Hương - Phó Bí thư Đoàn trường:

- Phụ trách các hoạt động về văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao của Đoàn Trường.

- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng và điều hành hoạt động của các CLB, đội, nhóm sở thích; xây dựng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.

- Trực tiếp chỉ đạo phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, đưa tin hoạt động lên website, mạng xã hội Đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của đội văn nghệ xung kích.

- Thông báo lịch họp, lịch công tác đến các đồng chí Ủy viên BCH; Bí thư các chi đoàn.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường phân công.

4. Đ/c Nguyễn Duy Huy - UV BTV Đoàn trường:

- Trực tiếp tổ chức các công trình thanh niên trong nhà trường.

- Cùng với Đ/c Nguyễn Thanh Bích xây dựng và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện; đền ơn đáp nghĩa; phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các chi đoàn giáo viên.

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

5. Đ/c Nguyễn Duy Gơ - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp với Đ/c Nguyễn Duy Huy thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn.

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các chi đoàn giáo viên.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

6. Đ/c Phan Thanh Văn - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa-văn nghệ.

- Phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, có trách nhiệm xây dựng đội văn nghệ xung kích Đoàn trường để chủ động tham gia các hoạt động khi có yêu cầu của cấp trên. - Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn khoa Cơ khí chế tạo và Kinh tế.

- Chịu trách nhiệm lập biên bản các cuộc họp BTV, BCH Đoàn trường.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

7. Đ/c Nguyễn Văn Xính - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào: thể dục thể thao.

- Phụ trách máy móc, thiết bị phục vụ hội họp và các sự kiện do Đoàn trường tổ chức.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Chi đoàn giáo viên.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các chi đoàn giáo viên.

- Phối hợp phụ trách mảng sinh viên 5 tốt, sao tháng giêng, học sinh 3 rèn luyện.

8. Đ/c Nguyễn Trọng Duy - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp cùng với đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp với Đ/c Võ Lê Xuân Hương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động của tiểu ban tuyên truyền, tình nguyện. phụ trách theo dõi hoạt động các Chi đoàn Quản trị mạng, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, ô tô Khóa 17.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

9. Đ/c Lê Nguyên Khải - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, tình nguyện phụ trách thông tin các bảng tin của Đoàn trường. phối hợp phụ trách công tác hiến máu tình nguyện và đội văn nghệ xung kích. Phụ trách chính theo dõi ngành Quản trị mạng, Điện công nghiệp, ô tô, điện tử công nghiệp Khóa 13.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

10. Đ/c Kiều Nữ NaSaVy - UV BCH Đoàn trường:

- Phụ trách chính ngành Kế toán, phối hợp theo dõi các Chi đoàn Nuôi trồng thủy sản, May thời trang, Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, phụ trách thông tin các bảng tin của Đoàn trường, phối hợp thực hiện mảng văn nghệ, công tác hiến máu tình nguyện, đội xung kích tình nguyện vì môi trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

11. Đ/c Nguyễn Huỳnh Diệu Oanh - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp điều hành hoạt động của các CLB trong trường.

- Chịu trách nhiệm lập biên bản các cuộc họp BTV, BCH Đoàn trường.

- Trực tiếp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên các chi đoàn Quản Trị khách sạn, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị mạng Khóa 16, phối hợp phụ trách mảng hiến máu tình nguyện, các hoạt động văn nghệ - thể thao.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

12. Đ/c Mai Anh Sỹ - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. phối hợp phụ trách đội văn nghệ xung kích đoàn trường.

- Phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trong Nhà trường.

- Phối hợp phụ trách theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các chi đoàn Quản trị khách sạn, May thời trang, Nuôi trồng thủy sản khóa 16.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

13. Đ/c Thiên Sanh Thiện - UV BCH Đoàn trường:

- Phụ trách theo dõi các Chi đoàn Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Hàn, Kỹ thuật máy lạnh, ô tô khóa 16. Các Chi đoàn Quản Trị Khách Sạn và Kế toán doanh nghiệp, CN ô tô Khóa 17. Phối hợp phụ trách mảng hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi và xung kích vì môi trường.

- Cập nhật, cung cấp cho Tiểu ban Tuyên truyền những thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.

14. Đ/c Phạm Thị Như Kiều Anh - UV BCH Đoàn trường:

- Phụ trách theo dõi các Chi đoàn Quản trị khách sạn, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng khóa 13.

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp điều hành hoạt động của các CLB trong trường.

- Phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trong nhà trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.

15. Đ/c Cao Huỳnh Linh Vy - UV BCH Đoàn trường:

- Trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng và phụ trách toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên của các chi đoàn Kỹ thuật máy lạnh, Cơ điện tử, hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, May thời trang Khóa 17.

- Cùng với đồng chí Vũ Huy Hùng xây dựng và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện; đền ơn đáp nghĩa; phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè.

- Cùng với đồng chí Mai Xuân Việt phụ trách hoạt động của tiểu ban câu lạc bộ, phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

Bài viết liên quan

;