Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 07/12/2019
  • 30
  • 18

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Chức vụ hội đồng trường
1 Ths. Nguyễn Phan Anh Quốc Phó hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch
2 Ths. Trần Trung Dũng Phó hiệu trưởng Ủy viên
3 Ths. Phan Vĩnh An Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Thư ký Hội đồng
4 Ths. Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Ủy viên
5 Cử nhân Nguyễn Thị Lê Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Ủy viên
6 Cử nhân Lê Thị Hồng Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Ủy viên
7 Ths. Nguyễn Ngọc Hưng Phó trưởng khoa kinh tế tổng hợp Ủy viên
8 Ths. Từ Luyện Trưởng Khoa Công nghệ Ôtô Ủy viên
9 Ths. Huỳnh Trung Dũng Trưởng Khoa Cơ khí xây dựng Ủy viên
10 Kỹ sư Trần Hữu Trí GĐ Trung tâm Đào tạo lái xe Ủy viên
11 Cử nhân Lê Đức Cường Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công Tác Sinh Viên Ủy viên
12 Ths. Đàng Ngọc Võng Trưởng khoa Điện điện tử Ủy viên
13 Ths. Đào Thị Vuii Tổ trưởng Tổ Điện tử Ủy viên
14 Ths. Trần Duy Tín Phụ trách Khoa kinh tế tổng hợp Ủy viên

Bài viết liên quan

;