Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Danh sách thí sinh tham gia kiểm tra (vòng 2)


Người đăng bài viết: Admin

Danh sách thí sinh tham gia kiểm tra (vòng 2)

;