Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

LINK TẢI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ


Người đăng bài viết: Admin

LINK TẢI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

-- Phần mềm quản lý thiết bị

Link download

-- Dotnetframework 4.5.2

Link download

Danh sách tài khoản

Họ và tên UserName
Thiều Quốc Tuấn tuan
Thiên Khương  Tùng tung
Nguyễn Thành Sơn son
Trần Ngọc Thưởng thuong
Trần Thị Hồng hong
Vũ Minh Thuấn thuan
Nguyễn Đỗ Quốc Trung trung
Trần Trung Dũng dung
Phạm Thị  Soa soa
Lê Quốc Duy duy
Đạt Hưng dathung
Huỳnh Tấn Phát phat
Trần Văn Linh linh
Nguyễn Quốc Hưng quochung
Nguyễn Minh Kỳ ky
Huỳnh Trung Dũng trungdung
Lê Thành Chương chuong
Báo Thành Hôn hon
Trần Văn Ninh ninh
Trần Thanh Bích bich
Trần Thanh Sơn thanhson
Quảng Năng nang
Chân Văn Linh vanlinh
Hồ Ngọc Thịnh thinh
Phan Văn Tú tu
Nguyễn Chương nguyenchuong
Phan Văn Quảng quang
Hoàng Thị Vân van
Phạm Tấn Mai Vân maivan
Hồ Ngọc Phương Duyên duyen
Trần Thị Bích Lành lanh
Nguyễn Trương Thu Quỳnh quynh
Nguyễn Thanh Nhàn nhan
Ngô Quang Đạo dao
;