Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

QUYẾT ĐINH VỀ VIỆC CÔNG NHÂN SINH VIÊN CÁC LỚP CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, XÂY DỰNG, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN - KHOÁ 19; TRUNG CẤP MAY THỜI TRANG - KHOÁ 20 VÀ CÁC KHOÁ KHÁC VỀ DỰ THI LẠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ NGÀY 29/6/2022


Người đăng bài viết: Admin

QUYẾT ĐINH VỀ VIỆC CÔNG NHÂN SINH VIÊN CÁC LỚP CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, XÂY DỰNG, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN - KHOÁ 19; TRUNG CẤP MAY THỜI TRANG - KHOÁ 20 VÀ CÁC KHOÁ KHÁC VỀ DỰ THI LẠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ NGÀY 29/6/2022

;