Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GÍA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH XEM XÉT, BỔ NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC KHOA CHUYÊN MÔN THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết: Admin

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GÍA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH XEM XÉT, BỔ NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC KHOA CHUYÊN MÔN THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

;