Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động mất việc do dịch Covid 19


Người đăng bài viết:

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động mất việc do dịch Covid 19

;