Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết: admin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

;