Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Hệ đào tạo cao đẳng nghề


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

Cơ Điện Tử

Mã MH, MĐ
ds
Tên môn học, mô đun Số tín chi Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận Kiểm tra
adadsds ds          
             
             
             
             
             
             
             
;