Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2017, 2019


Người đăng bài viết: Hữu

CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2017

CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2017

 

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 7. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 9. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 11. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 12. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Trung Cấp:

 1. CẮT GỌT KIM LOẠI
 2. CƠ ĐIỆN TỬ
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 5. ĐIỆN DÂN DỤNG
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
 8. HÀN
 9. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 10. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 11. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 12. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 13. MAY THỜI TRANG
 14. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 15. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 16. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2019

 

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 7. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 9. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 11. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 12. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Trung Cấp:

 1. CẮT GỌT KIM LOẠI
 2. CƠ ĐIỆN TỬ
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 5. ĐIỆN DÂN DỤNG
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
 8. HÀN
 9. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 10. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 11. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 12. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 13. MAY THỜI TRANG
 14. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 15. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 16. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

;