Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017, 2019


Người đăng bài viết: Hữu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017, 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

 

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 7. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 9. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 11. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 12. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Trung Cấp:

 1. CẮT GỌT KIM LOẠI
 2. CƠ ĐIỆN TỬ
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 5. ĐIỆN DÂN DỤNG
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. HÀN
 8. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 9. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 10. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 11. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 12. MAY THỜI TRANG
 13. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 14. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 15. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019

 

Môn Chung:

 1. CHÍNH TRỊ
 2. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
 3. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 4. PHÁP LUẬT
 5. TIẾNG ANH
 6. TIN HỌC

 

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 7. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 9. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 11. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 12. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Liên Thông Cao Đẳng:

 1. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 2. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 3. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 4. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 

Trung Cấp:

 1. CẮT GỌT KIM LOẠI
 2. CƠ ĐIỆN TỬ
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 5. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 6. HÀN
 7. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 8. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
 9. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 10. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 11. MAY THỜI TRANG
 12. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 13. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 14. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
;